infoFence 2.0 Sürüm Özellikleri

infoFence’in Standard ve Enterprise olmak üzere 2 (iki) sürüm seçeneği vardır.

Bağlantı (Login) İşlemi
Checksum Kontrollü Loglama
Kriptolu Loglama
Engelleme
Enterprise User Security Uyumluluğu (OID LDAP)
Proxy User’a göre Engelleme
Ortak Schemada Gerçek Kullanıcılara göre Farklı Yetkilendirme
Başarılı Bağlantıları Loglamama Seçeneği
Uygulama Kullanıcıları Loglama
İstenilen Tarih-saate Kadar Geçici Yetki Verme/Alma
Standby Database (Readonly açılmış) için yetkilendirme
DDL/DCL İşlemleri
Checksum Kontrollü Loglama
Kriptolu Loglama
Operasyon Engelleme
Enterprise User Security Uyumluluğu (LDAP)
Proxy User'a göre Engelleme
Ortak Schemada Farklı Yetkilendirme
DDL/DCL Kaynak Kodunu Logda Saklama
Schema/Obje ismi veya isim benzeri /Obje Tipine Göre Yetkilendirme
Obje Koruma (Kullanıcıların İstenilen Objeler Üzerindeki Değişikliklerini Engelleme)
İstenilen Tarih-saate Kadar Geçici Yetki Verme veya Yetki Alma
Tablo Veri İşlemleri Engelleme
Checksum Kontrollü Loglama
DML (Insert,Update, Delete/Truncate) ve SELECT Engelleme
Anlık Maskeleme
Veri Karartma (Redaction) (2)
DBA Veri Erişim Engelleme
En Güçlü Kullanıcı olan SYS (SYSDBA) Kullanıcısının Kritik Verilere Erişimin Engellemesi (1)
Uygulama Kullanıcısına Göre Yetkilendirme (İzin, Block, Mask, Redact)
İstenilen Tarih-saate Kadar Geçici Yetki Verme veya Yetki Alma
Select For Update Engellenmesi
Ortak Schemada Farklı Yetkilendirme
Standby Database (Readonly açılmış) için yetkilendirme
Tablo İşlem Loglama
Checksum Kontrollü Loglama
Kullanıcı veya Gruba Yönelik Audit İşlemleri ve Logları
Hangi Prosedürden işlem yapıldığı bilgisi
Yüksek miktarda veri çekenlerin tespiti
Hata Tespit ve Aksiyon
Hata Loglama
Hata Filtreleme
Koşullu Alarm Aksiyonu ve Loglama
Uygulamadan Gelen Hataların Yakalanması ve Aksiyon alma
DDL işlemlerinde Hata Durum ve Açıklaması
Yönetim Paneli
Yetkili/Yetkisiz (Readonly) Panel Kullanıcı
Hassas Verileri Maskeleme
Network, infoFence Role, Grup ve Client tanım ekranları
DDL tarihçe
Korumada Olan Objeler
infoFence Audit, Block/Mask/Redact Ekranları
Oracle Audit Sorgulama Ekranı
Yüksek Miktarda Veri çekenler Ekranı
Error Alarm ve Error Filtreleme Ekranı
Olay Aksiyon Tanımlama ve Sorgulama Ekranı
Çeşitli Rapor ve Raporlama Ekranları
Anlık İhlal Bilgilendirme (Olay Aksiyonu)
Bağlantı, Bağlantı İhlalleri, Hatalı Şifre
DDL/DCL işlem ve İhlalleri
infoFence Güvenlik Tanım Değişimleri
Veri Blocklama/Maskeleme Durumu
Hata Oluşumu
Belli Makine, IP, SQL kodu’na göre anlık Bildirim
Aynı bildirimlerin arka arkaya gönderilmemesi ayarı
Diğer
Görevler Ayrılığı
Regülasyonlara Uygunluk
DBA infoFence‘i kapatamaz.Database Vault ile de mutlak koruma
Dinleme/Güvenlik Modu
Network IP ve IP Segmente Göre Yetki
IPV6 Desteği
Oracle’ın tespit edilen bazı Redaction açıklarını kapar.(2)
Kimlik Yönetimi için Komut Seti
Geçmişe Yönelik Oracle Kullanıcıların ve infoFence’te tanımlı Bağlantıların Yetki ve Rollerini Saklı Tutar.
Oracle Audit Loglarını İzleme.
Oracle 10g,11g,12c,+ Versiyonlarında çalışır.
ISO-27001 Raporlama .

(1) Oracle Database Vault Opsiyonu gerektirir.

(2) Oracle Advanced Security Opsiyonu gerektirir, Oracle Versiyonu en az 11.2.0.4 olmalıdır.

Veri Tabanı Güvenliğini Hızla ve Kolaylıkla Sağlayın